Marta Witecka

 Processed with VSCOcam with f2 preset

Processed with VSCOcam with f2 preset

Pasjonatka i nauczycielka Acroyogi. Jedna z propagatorek tego stylu w Polsce. Wciąż uczy się i doszkala u światowej sławy nauczycieli tej dyscypliny. Podróżuje po całym świecie i organizuje warsztaty zarówno z Acroyogi, jak i ze stania na rękach.