Regulamin

Home / Regulamin

Ogólne warunki uczestnictwa

– Organizatorem Pole Dance Camp Polska jest firma Pole Dance & Fitness Academy;

– Zgłoszenia na obóz przyjmowane są drogą mailową na adres poledancecampolska@gmail.com;

– Zgłoszenia są ważne wyłącznie po potwierdzeniu uczestnictwa przez organizatora drogą mailową;

– Warunkiem uczestnictwa w obozie jest wpłacenie bezzwrotnego zadatku w wysokości 500zł terminie do 15.12.2016 na konto organizatora:

FITNESS & POLE DANCE ACADEMY
K. BIGOS-BOGDAŁ I A.BOGDAŁ S.C.
90 1050 1054 1000 0092 2792 8323
W tytule wpisując: ZALICZKA POLE DANCE CAMP

– cena obozu Pole Dance Camp Polska wynosi 1900zł – przy wpłacie całości kwoty do 31.01.2017; oraz odpowiednio 2.100zł płatne po tym terminie;

– całość kwoty powinna być uiszczona najpóźniej do dnia 12.02.2017r.;

– uczestnik winien jest do dnia 31.01.2017r. uzupełnić i odesłać organizatorowi formularz uczestnictwa w obozie;

– Organizator nie dokonuje zwrotów pieniężnych w przypadku odwołania uczestnictwa, nawet w przypadku nagłych wypadków losowych;

– Osoba rezygnująca z wyjazdu, może znaleźć na swoje miejsce inną osobę. Musi to jednak zgłosić do organizatora nie później niż 12.02.2017r.;

– Zgłoszenie się na obóz jest równoznaczne z zaakceptowanie regulaminu wyjazdu.

 Stan zdrowia

– Uczestnicy są świadomi swojego stanu zdrowia i w zajęciach każdy uczestniczy na swoją odpowiedzialność;

– Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki oraz kontuzje powstałe w trakcie zajęć;

– Uczestnik ma obowiązek powiadomić trenera o swoich problemach zdrowotnych/kontuzjach;

– W przypadku zaistniałych problemów zdrowotnych, wszelkich urazów, kontuzji, jak również ciąży uczestnika, należy przynieść zgodę lekarza na wykonywanie ćwiczeń fizycznych proponowanych na zajęciach i warsztatach prowadzonych podczas obozu Pole Dance Camp Polska Acro Edition;

– W razie złego samopoczucia, niedyspozycji zdrowotnej typu przeziębienie oraz jakichkolwiek przeciwwskazań do wysiłku fizycznego niezwłocznie należy o tym poinformować instruktora;

– Trener ma prawo zabronić uczestnictwa w zajęciach osobie, która wykazuje zły stan zdrowia;

– W razie konieczności trener ma prawo zażądać od uczestnika zajęć zaświadczenia lekarskiego wystawionego przez lekarza sportowego o stanie zdrowia.